+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

Niektóre popularne zastosowania pianobetonu w Holandii, a także w innych krajach:

a) Wymiana gruntu – ta forma jest często używana do przygotowania terenu, w przypdaku słabych warunków gruntowych. Konwencjonalna metoda wstępnego obciążania piaskiem (i pionowym drenażem) prowadzi do wysokiego osiadania w pierwszych latach, a konstrukcja nie może rozpocząć się natychmiast, z powodu dużych deformacji konsolidacyjnych. Przy zastosowaniu w konstrukcji pianobetonu, ciężar całej budowli (autostrada, kolej, budynek) równają się masie wykopanej gleby (zasada zachowania równowagi gruntu), w związku z czym naprężenia w podłożu gruntowym nie są zwiększane, a wręcz są minimalizowane. Należy do tego dodać korzyści oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ prace budowlane są znacznie prostsze i mogą rozpocząć się natychmiast. Dodatkową korzyścią są niskie koszty konserwacji. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.

b) Redukcja obciążenia bocznego – najczęściej stosowana dla nabrzeży portowych. Pianobeton stosuje się jako lekki materiał za nabrzeżem, zmniejszając w ten sposób obciążenie pionowe, a w rezultacie także i obciążenie boczne nabrzeża. Koszty zabudowy i konserwacji są zminimalizowane, a naprężenia w samym nabrzeżu są mocno zredukowane. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.

c) Stabilizacja gruntu – aplikacja Pianobetonu służy do poprawy stabilności zboczy nasypu. Część gleby jest zastępowana Pianobetonem, co daje mniejszą wagę, która jest siłą napędowej niestabilności zbocza. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.

d) Zwiększenie nośności – zastosowanie głównie dla słabych gruntów. Poduszki z Pianobetonu stosuje się jako wzmocnienie nośności i rozłożenie obciążenia konstrukcji. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.

e) Fundament płytowy – używane w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki tej aplikacji pianobeton ma dwie funkcje: lekki fundament i warstwa termoizolacyjna. Warstwa wierzchnia płyty zabezpieczona jastrychem lub betonem. Zastosowana gęstość betonu piankowego: 500 – 600 kg / m3.

f) Pokrycia dachowe – zaletami stosowania pianobetonu na dachach są niski ciężar, duża prędkość produkcji i niskie koszty. Dodatkowo Pianobeton zapewnia zabezpieczenie dachu przed wiatrem i szkodnikami oraz umozliwia montaż instalacji dachowych (klimatyzacje, anteny, odgromniki). Nachylenie 10 mm/m. Grubość: 0,05 – 0,5 m. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.

g) Boiska sportowe i trasy lekkoatletyczne – Pianobeton służy jako lekka podstawa o dużej zdolności tłumienia drgań. Płyta z pianobetonu pokryta jest żwirem, wykładziną syntetyczną lub żywą murawą. Tego typu boiska sportowe służą do gry w hokeja, piłkę nożną i tenisa. Zastosowana gęstość pianobetonu: 600 – 650 kg / m3.

h) Podparcie dna zbiornika – pianobeton jest wylewany pod dno wszelkich zbiorników magazynowych (ropa naftowa, chemikalia, zboża). Zapewnia to, pełne podparcie całego dna zbiornika, optymalizując poziom naprężeń w całym zbiorniku. Pełne podparcie pozwala również zmniejszyć grubość używanej stali do budowy zbiornika. Pełne podparcie pozwala tekże na zastosowane dowolnych kształtów dna zbiornika. Zastosowana gęstość pianobetonu zależy od planowanych obciążeń, ale najczęściej waha się między: 600 – 1000 kg/m3.

i) Różne wypełnienia – czy to izolacyjne czy zabezpieczające grunt przed zapadnięciem (nieużywane tunele, kawerny powypłuczynowe, nieużywane kolektory ściekowe), wypełnienia ścian przeciwpożarowych, dźwiękoszczelne wypełnienia podłogi; ściany przeciwwybuchowe i obudowy zbiorników z gazem. Zastosowana gęstość pianobetonu: 400 – 600 kg/m3.