+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

Postęp techniczny w dziedzinie chemii i opracowanie doskonałych środków pianotwórczych pozwoliły udoskonalić znaną już o 1928 roku technologię wylewanego betonu komórkowego.

W krajach Europy Zachodniej, a także w Kanadzie, USA, Australii, Chinach i Indiach od wielu lat uważany jest za sprawdzony i powszechnie stosowany materiał budowlany. Rocznie na całym świecie zabudowuje się około 3 milionów m3 Pianobetonu.

Co to jest Pianobeton?

Jest to wylewany beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Do jego produkcji stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy oraz wypełniacze, którymi mogą być: drobny piasek, lotne popioły i pyły.

Pianobeton posiada szereg charakterystycznych zalet takich jak:

 • izolacyjność termiczna i akustyczna,
 • mrozoodporność,
 • ogniotrwałość,
 • wysoką szczelność,
 • mały ciężar,
 • stosunkowo dużą wytrzymałość na ściskanie,
 • łatwość i szybkość zabudowy,
 • nie wymaga dylatacji.

W przeciwieństwie do innych lekkich materiałów budowlanych, Pianobeton tworzy sztywny monolit.

Jak produkowany jest Pianobeton?

Pianobeton powstaje w specjalnym urządzeniu, bezpośrednio na placu budowy i wężami podawany jest do miejsca zabudowy. Bez dodatkowego oprzyrządowania może być podawany na wysokość 30 metrów i odległość nawet 300 metrów.

Pęcherzyki powietrza zawarte w masie wywołują zjawisko łożyska i w efekcie dużą płynność masy o konsystencji jogurtu. Zapewnia ona dokładne i szczelne wypełnienie wszelkich nierówności, a także dobrą spójność i zdolność łączenia z innymi materiałami.

Charakterystyka Pianobetonu:

Typ Gęstość
(kg/m3)
Wytrzymałość

na ściskanie

(MPa)

minimalna

Przewodność

cieplna

(W/mK)

Opór termiczny

(mK/W) U

Moduł sprężystości

po 56 dniach

grubość warstwy w cm (MPa)
10 15 20 statyczny dynamiczny
PB 400 400 0,6 0,05 0,5 0,33 0,25 810 400
PB 600 600 1,0 0,13 1,25 0,87 0,64 930 470
PB 800 800 2,2 0,17 1,66 1,11 0,83 2020 910
PB 1000 1000 2,8 0,22 2,22 1,47 1,10 3540 1380
PB 1200 1200 4,2 0,27 2,70 1,82 1,35 4360 1940
PB 1400 1400 6,3 0,29 2,94 1,92 1,47 6205 3060

 

Izolacyjność akustyczna Pianobetonu:

Typ Gęstość
(kg/m3)
Wartości jednoliczbowych wskaźników RA1R i RA2R w dB, w zależności od grubości ściany w cm
RA1R (ściany wewnętrzne) RA2R (ściany zewnętrzne)
60 120 180 240 300 360 60 120 180 240 300 360
PB 500 500 31 36 41 44 46 48 30 34 37 40 43 45
PB 600 600 33 38 43 46 48 50 32 35 39 42 45 47
PB 700 700 35 40 44 48 50 51 33 36 41 44 46 48

Tabela dotyczy ścian z tynkiem cementowo-wapiennym grubości 10mm; grubości ścian podano bez tynku.

 

Warunki techniczne Pianobetonu:

 • W zależności od potrzeb i warunków zastosowania, wytwarza się Pianobeton o gęstościach od 400 do 1400 kg/m3. Każda gęstość ma inne właściwości i tym samym umożliwia spełnienie różnorodnych wymagań.
 • Pianobeton może być podawany pod ciśnieniem (np. dla wypełnień).
 • Zalecana minimalna grubość warstwy Pianobetonu dla stropów to 5 cm, dla posadzek 10 cm, dla dróg 15 cm.
 • Maksymalna grubość warstwy, przy jednorazowym wylewaniu wynosi od 20 do 100 cm, zależnie od gęstości Pianobetonu i temperatury otoczenia. Kolejne warstwy można wylewać po kilkunastu godzinach.
 • Minimalna temperatura otoczenia podczas wylewania +5°C
 • Pianobeton daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami do betonu jak piły, dłutownice czy wiertnice.
 • Wyrobiska w Pianobetonie naprawia się poprzez ponowne uzupełnienie Pianobetonem lub zalanie na tyle rzadką zaprawą cementową, aby wpłynęła ona w szczeliny i przestrzenie między bryłami i związała je.
 • Pianobetonu z uwagi na dużą ścieralność, nie stosuje się bezpośrednio na nawierzchnie o dużych obciążeniach. Po zaimpregnowaniu lub powierzchniowym utrwaleniu, nadaje się jako warstwa wierchnia do ruchu o niskim obciążeniu.
 • Jak każdy materiał cementowy, Pianobeton przyjmuje impregnaty, zwłaszcza bitumiczne oraz papę klejoną na gorąco, co sprawdza się np. na stropodachach czy stropach parkingów.

 

Zalety Pianobetonu w praktyce

 1. Zasada zachowania równowagi gruntu z wykorzystaniem Pianobetonu:
  Jeśli ciężar konstrukcji będzie równy ciężarowi wybranej ziemi, konstrukcja pozostanie bez wpływu na grunt – nie zajdą żadne zjawiska związane z osiadaniem.

W1 = W2 + W3

grunt = Pianobeton + konstrukcja

 

 1. Porównanie utwardzenia tradycyjnego i Pianobetonem pod nawierzchnię drogową:

Konstrukcja: A oraz B

Dla porównania ciężaru konstrukcji, przyjęto następujące ciężary budulca:

 • Grunt rodzimy – 1600 kg/m3
 • Kruszywo – 2400 kg/m3
 • Pianobeton – 1000 kg/m3
 • Asfalt – 2400 kg/m3

Konstrukcja A (asfalt + Pianobeton – ziemia) = 0 kg/m2

Konstrukcja B (asfalt + kruszywo – ziemia) = 280 kg/m2

W tym przykładzie dzięki zastosowaniu Pianobetonu całkowicie zniwelowano ciężar konstrukcji. Mały ciężar właściwy Pianobetonu zabezpiecza przed skutkami osiadania gruntów!