+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

Możliwości dopasowania pianobetonu do planowanego zastosowania są ogromne. Każda zmienna ma duży wpływ na właściwości materiału końcowego.

a) Stosunek zaprawy do piany – zmiana proporcji zaprawa / piana wpływa na gęstość pianobetonu, co ma ogromny wpływ przede wszystkim na izolacyjność termiczną, wytrzymałość, sztywność i wodochłonność materiału. Gęstość pianobetonu wynosi od 400 do 14600 kg/m3.

b) Stosunek cement / woda / kruszywo – zmiana zawartości cementu czy ilości wody, przy danej gęstości ma wpływ na wytrzymałość i sztywność. Zwiększenie zawartości kruszywa czy wypełniacza przy danej gęstości zmniejsza skurcz i wrażliwość na pękanie i może poprawić proces wiązania.

c) Środek pianotwórczy – dostępne są syntetyczne i organiczne środki spieniające. Te drugie dostarczają pianobetonu o lepszych właściwościach hydrofobowych. Na jakość piany (a co za tym idzie jakość pianobetonu) wpływa jej gęstość, współczynnik rozcieńczenia środka, proces wytwarzania piany oraz proces dodawania i mieszania z zaprawą. Ta jakość objawia się stabilnością Pianobetonu, a następnie wytrzymałością i sztywnością zabudowanego materiału.

d) Szybkość hydratacji – Na szybkość hydratacji można wpływać przez użycie konkretnych rodzajów cementu (takich jak np. cement portlandzki o ultrawysokiej wczesnej wytrzymałości), poprzez zastosowanie bardzo drobnych wypełniaczy, przez zastosowanie szalunku izolacyjnego, zwiększenie temperatury otoczenia, zastosowanie przyspieszaczy lub zmniejszenie stosunku woda/cement. Zaletami zwiększenia prędkości hydratacji są wysokie wartości wczesnej wytrzymałości (szalunki można szybciej usunąć) i mniej rygorystyczne wymagania dotyczące stabilności dla zaprawy z Pianobetonu.

e) Urabialność Pianobetonu – czyli jego płynność, zależy od zawartości wody i piany. Możliwości wahają się od prawie pełnego samopoziomowania do tworzywa pozwalającego kształtować spadki nawet do 5%.

f) Korzystanie z Pianobetonu – Pianobeton ma doskonałe właściwości przeciwpożarowe, dobre właściwości akustyczne, wysoką zdolność pochłaniania energii uderzenia, a gotowy pianobeton można łatwo obrabiać za pomocą pił, gwoździ lub wierteł.