+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

Aby niespoiste grunty były zdatne do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, muszą zostać odpowiednio wzmocnione. Najprostsze to zagęszczenie gruntu, ale to rozwiązanie nie zawsze da się zastosować z uwagi na strukturę gruntów. Istnieją różne sposoby zwiększania nośności gruntów, natomiast większość z nich jest bardzo drogich lub nie gwarantujących właściwej stabilizacji.

Oferowany przez nas materiał budowlany, Pianobeton, pozwala zwiększyć nośność gruntu. Jest szybkim i dostępnym rozwiązaniem dla wielu inwestorów. Nasza technologia polega na wymianie gruntu o słabym podłożu na Pianobeton i stworzenie monolitycznej płyty, na której można bez przeszkód budować zaprojektowaną konstrukcję.

Płyta z pianobetonu jest o wiele lżejsza od płyty żelbetowej i nie obciąża słabych gruntów, a przy tym ma dużą płaszczyznę rozprowadzenia obciążeń, które przekazuje na grunt budynek, droga, obiekt handlowy etc. Dzięki czemu Pianobeton nadaje się do budowy domów, biurowców, obiektów handlowych czy infrastruktury drogowej na dowolnych gruntach.

Jakimi metodami badamy wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz stopień zagęszczenia gruntu?

Wymagania co do zakresu rozpoznania podłoża szczegółowo określa tabela zawarta w europejskiej normie Eurokod 7, jednak proces zagęszczenia gruntów jest szczególnie ważny jeśli chodzi o gleby o właściwościach niespoistych, ponieważ to w ich przypadku budynek jest najbardziej narażony na osiadanie. Aby właściwie ocenić podłoże przeznaczone pod inwestycję budowalną, po wykonaniu wierceń należy przeprowadzić badanie na wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Należy zaznaczyć, że wskaźnik i stopień zagęszczenia gruntu nie są pojęciami tożsamymi.

  • Stopień zagęszczenia oznacza się symbolem Id i wyraża on naturalne zagęszczenie podłoża, utworzone przez naturę. Parametr ten stosuje się wyłącznie do gruntów niespoistych. Wartość stopnia informuje o stanie gruntu, który określa się jako luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony i bardzo zagęszczony (źródło: tabela zawarta w europejskiej normie PN-EN ISO 14688-1:2018-05).
  • Wskaźnik zagęszczenia określa się poprzez badanie laboratoryjne pobranej próbki gruntu. To także odnosi się do nasypu, czyli podłoża utworzonego przez człowieka. Jego oznaczenie wyraża się symbolem Is. Wskaźnik oznacza stan gruntu po przeprowadzeniu zagęszczenia, który może być bardzo luźny, luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony i bardzo zagęszczony (źródło: tabela zawarta w europejskiej normie PN-EN ISO 14688-2:2018-05).

Badanie na potrzeby uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia gruntów wykonuje się przy użyciu specjalistycznych urządzeń, tj. sonda dynamiczna, sonda statyczna, sztywna płyta VSS czy lekka płyta dynamiczna.

Cena badania zagęszczenia gruntu

Cena zagęszczenia gruntu różni się w zależności od metody, jaką zostanie wykonane badanie. Przeprowadzenie zagęszczenia z wykorzystaniem płyty lub sondy dynamicznej kosztuje zazwyczaj najmniej. Nieco wyższa jest cena za badanie gruntu przy użyciu sondy statycznej. Z kolei koszt za pomiar metodą VSS zaczyna się od ok. 100 zł. Cena badania zależy także od powierzchni gruntu, który ma zostać poddany zagęszczeniu.

Dlaczego klienci wybierają WAJM?

Nasz zespół cieszy się zaufaniem, ponieważ jesteśmy:

  1. Profesjonalistami w swojej dziedzinie. Nasi specjaliści służący fachowym doradztwem na każdym etapie inwestycji budowalnej i otwarci na indywidualne potrzeby klienta.
  2. Mamy duże doświadczenie. Działamy na polskim rynku budowalnym od ponad 30 lat. Nasze wieloletnie doświadczenie świadczy o tym, że jesteśmy rzetelnym partnerem w biznesie.
  3. Oferujemy wyjątkowy produkt. Produkowany przez nas Pianobeton idealnie nadaje się do wymiany i stabilizacji i gruntów.

Chcesz poznać cenę zagęszczania gruntu i szczegóły współpracy? Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy odpowiednie i niezawodne rozwiązanie rozwiązanie dla Twojego projektu.