+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl
Obiekt oczekujący w stanie surowym 14 lat na kontynuację budowy. Kiedy do niej przystąpiono, okazało się, że różnice poziomów na stropach na całej powierzchni 7500 m2 poszczególnych kondygnacji wynoszą od 5 do 28 cm. Projekt adaptacyjny wymagał sztywnej podbudowy dla ułożenia specjalnych włoskich posadzek ceramicznych. Wykluczono zwykły beton, gdyż zbyt dociążałby stropy, wykonane z wątpliwej jakości betonu. Zastosowano Pianobeton odmiany PB 500.

Zobacz też: