+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

Każdego roku w naszym kraju budują się kilometry nowych dróg rowerowych – i ten fakt może tylko cieszyć, bo coraz więcej gmin staje się w ten sposób przyjaznych miłośnikom dwóch kółek. Warto z uwagą wybierać technologię, w jakiej wykonane zostaną nawierzchnie ścieżek rowerowych. Doskonałym rozwiązaniem jest wykonanie podbudowy z pianobetonu, co pozwoli zrealizować prace szybko, tanio i bez komplikacji, a zarazem umożliwi bezproblemową eksploatację przez długi czas.

Jedną z wielu gałęzi budownictwa, w której pianobeton sprawdza się doskonale, jest wykonawstwo dróg rowerowych. Jakie właściwości tego materiału przemawiają za tym, aby stosować go do budowy konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych?
Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które z uwagi na łatwość wykonania pozwala przeprowadzić prace w tempie błyskawicznym – możliwe jest zbudowanie nawet kilometra drogi rowerowej dziennie! Na szybkość realizacji inwestycji wpływa zarówno prosta aplikacja pianobetonu, który produkowany i wylewany jest bezpośrednio na budowie, jak i wyeliminowanie potrzeby budowy krawężników na oporniku czy głębokiego korytowania. Wystarczy jedynie korytowanie na głębokość 15-20 cm, wypełnienia koryta pianobetonem i przykrycie wybraną warstwą zamykającą. Nie ma też konieczności angażowania do prac gruntowych ciężkiego sprzętu.
Wszystkie powyższe kwestie sprawiają z kolei, że pianobeton pozwala radykalnie obniżyć całościową cenę realizacji inwestycji.
Co istotne – z wykorzystaniem tego materiału jako podbudowy, nawierzchnie ścieżek rowerowych można budować na różnych gruntach, w tym również na słabych, podmokłych i nienośnych.

Nawierzchnia ścieżki rowerowej – pianobeton w roli głównej

Warto też podkreślić jeszcze jedną cechę pianobetonu, która sprawia, że świetnie nadaje się on do konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych. Otóż jest to materiał mrozoodporny i termoizolacyjny, co rozwiązuje problem przemarzania gruntu, a w konsekwencji – eliminuje ryzyko tworzenia się wysadzin i pękania nawierzchni po zimie. Wykonana z jego użyciem ścieżka rowerowa nie będzie też zarastać chwastami, co jest też częstym powodem powolnego niszczenia nowo wykonanych ścieżek rowerowych.
Cały proces budowy nawierzchni ścieżki rowerowej z pianobetonu odbywa się na miejscu docelowym i przeprowadzany jest w sposób ciągły. Pianobeton jest produkowany w specjalnym agregacie pianotwórczym, a następnie wprowadzany w miejsce zabudowy z wykorzystaniem pompy. Dzięki dodaniu środka pianotwórczego do mieszanki podczas jej spieniania, po zastygnięciu w masie pozostają uwięzione pęcherzyki powietrza.

Jako producent pianobetonu we współpracy z Politechniką Poznańską opracowaliśmy katalog typowych nawierzchni ścieżek rowerowych. To rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób dobrać technologię, jako podbudowę stosując pianobeton PB600 lub PB800. Następnie należy wybrać odpowiednią warstwę zamykającą (ścieralną) nawierzchni. Dobór jednego z dwóch proponowanych przez nas wariantów: E2 ≥ 50 MPa lub E2 < 50 MPa zależy od wartości modułu odkształcenia podłoża gruntowego E2 (wg PN-S-02205:1998).

W Polsce ścieżek rowerowych przybywa błyskawicznie, bo też coraz więcej osób decyduje się zamienić cztery kółka na dwa i przemieszczać się bardziej ekologicznie, zdrowiej, a nierzadko również – szybciej, bo z pominięciem korków.
Zastosowanie do budowy nawierzchni ścieżek rowerowych pianobetonu to rozwiązanie, które zostawia klasyczne technologie daleko w tyle – i to zarówno pod względem prostoty takiego rozwiązania, jak również aspektów ekonomicznych i praktycznych.