+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

W dzisiejszych czasach każdy inwestor – zarówno ten, który buduje dom dla swojej rodziny, jak i przedsiębiorca, gmina czy deweloper – szuka oszczędności. To jeden z powodów, dla których pianobeton coraz częściej wypiera konwencjonalne rozwiązania i technologie. Często jednak okazuje się, że zastosowanie spienionego betonu jest jedyną możliwością w danym przypadku. Tak było podczas wykonywania nasypu w Niewierzu pod Brodnicą.

 

Problemy pojawiające się w toku realizacji różnych inwestycji, to w branży budowlanej norma. Czasem jednak zdarza się, że są one nie do przeskoczenia, przez co robót nie można kontynuować. Taka sytuacja miała miejsce w ciągu drogi krajowej nr 15, gdzie w Niewierzu pod Brodnicą powstać miał nasyp i ścieżka pieszo-rowerowa.

Przeszkodą okazały się nienośne grunty, na jakich miał zostać utworzony nasyp.  Torfy zalegające pod powierzchnią gruntu o miąższości 5 m, wysoki poziom wody gruntowej (50 cm), przepust dla strumienia i linia wysokiego napięcia, które uniemożliwiły zastosowanie tradycyjnej metody palowania.

 

Nasyp z pianobetonu, czyli jak uratować inwestycję

Nienośny grunt ostatecznie nie przeszkodził w ukończeniu inwestycji pod Brodnicą. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, gdzie konieczne jest ustabilizowanie gruntu, sprawdził się pianobeton – w Niewierzu z tego materiału zbudowano nasyp o łącznej wadze około 400 ton. Powstał on w miejscu, z którego wybrano grunt o wadze około 500 ton. Dzięki temu zachowano zasadę równowagi gruntu, a obciążenie na grunt zostało całkowicie zniwelowanie.

Ogromnym atutem pianobetonu, który w tym przypadku okazał się najlepszym materiałem, była też możliwość szybkiego przeprowadzenia prac – dzięki temu, że produkowany jest on bezpośrednio na miejscu budowy i od razu zabudowywany, prace przebiegają błyskawicznie.

W przypadku inwestycji w Niewierzu trwały one zaledwie 6 dni – wynik niemożliwy do osiągniecia np. w technologii palowania. Sposób aplikacji pianobetonu pozwala nie tylko przyspieszyć postęp robót budowlanych, ale także obniża ich całościowy koszt.

 

Pianobeton, jako materiał budowlany należący do grupy betonów lekkich, z powodzeniem zastępuje tradycyjnie stosowane technologie ze względu na znacznie szybszy czas realizacji oraz wyraźne korzyści ekonomiczne. Jeśli dodać do tego odciążenie konstrukcji, jej pełną mrozoodporność i termoizolacyjność, zapobiegającą wysadzaniu gruntu, korzyści są oczywiste.

 

W przypadku nasypu i budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Niewierzu niemożliwe było wykonanie palowania z uwagi znajdujący się na tym obszarze przepust dla strumienia oraz linię wysokiego napięcia. Jednocześnie nienośne grunty wymagały stabilizacji, a inwestorowi zależało również na tym, aby nie podnieść całościowego kosztu inwestycji. Zastosowanie pianobetonu pozwoliło w tym przypadku na wygenerowanie sporych oszczędności na kosztach stabilizacji gruntu. W omawianej realizacji wykorzystano pianobeton PB600 o gęstości 600kg/m³ i wytrzymałości na ściskanie ponad 1 MPa.