+48 618 990 115
+48 602 155 661
wajm@pianobeton.pl

W lipcu tego roku uczestniczyliśmy w projekcie, w ramach którego na drodze wojewódzkiej nr 314 powstał odcinek testowy, mający na celu sprawdzenie trwałości drogi i jej i odporności na koleinowanie w zależności od użytych materiałów. W ramach projektu powstały odcinki, na których wykonana jest podbudowa pod drogę z pianobetonu oraz podbudowa tradycyjna – oba warianty z dodatkiem różnych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych. Utworzono aż cztery pola badawcze, wśród których znalazła się też mieszanka mineralno-asfaltowa z nowo opracowanym dodatkiem z przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych.

Podbudowa pod drogę z pianobetonu

Firma Green Park, która zajmuje się badaniami i wdrażaniem nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów plastikowych na komponenty chemiczne, rozpoczęła prace badawcze nad możliwością wytwarzania z odpadów dodatków do asfaltów. W efekcie powstał nowy dodatek do MMA (mieszanek mineralno-asfaltowych), który ma zwiększyć trwałość dróg oraz odporność na powstawanie kolein. Do współpracy z Green Park, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz uczestniczącą w projekcie Politechniką Poznańską zostaliśmy zaproszeni też my jako producent pianobetonu – materiału, który – jak pokazuje praktyka – doskonale sprawdza się w budownictwie drogowym. Zaproponowaliśmy budowę odcinka testowego, który będzie miał wykonaną podbudowę pod drogę z pianobetonu oraz tradycyjną.

Pola badawcze na drodze wojewódzkiej 314

W efekcie, w ramach projektu zaplanowano utworzenie aż czterech pól badawczych:

– odcinek drogi na tradycyjnej podbudowie i z wykorzystaniem tradycyjnej MMA;
– odcinek drogi na tradycyjnej podbudowie z wykorzystaniem MMA wzbogaconej nowym dodatkiem;
– odcinek drogi na podbudowie z pianobetonu, z tradycyjną MMA;
– odcinek drogi na podbudowie z pianobetonu z wykorzystaniem MMA wzbogaconej dodatkiem.

Projekt okazał się na tyle ciekawy, że zaangażował się w niego również Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który znalazł kolejnego partnera – Lubuski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dzięki temu zamiast zaplanowanego 100-metrowego odcinka, udało się ostatecznie wyasygnować środki na kolejne 200 metrów. W efekcie postało 300 metrów odcinka testowego na granicy dwóch województw (wielkopolskiego i lubuskiego), w okolicach miejscowości Wilcza.
Na odcinkach testowych na tradycyjnej podbudowie i na podbudowie z pianobetonu na drodze wojewódzkiej nr 314 zastosowano warstwę pianobetonu PB1200 o grubości min. 20 cm z dwoma wariantami masy mineralno-asfaltowej.

Odcinek testowy będzie poddawany regularnym badaniom przez najbliższe trzy lata. Oprócz oceny dokonywanej przez specjalistów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, swoje prace będzie też wykonywać Politechnika Poznańska, która bada drogę jeżdżącym laboratorium nazywanym ZiSPON: Zintegrowany System Precyzyjnej Oceny Nawierzchni. Ponadto każdego dnia testowy odcinek będzie też oceniany przez kierowców, którzy na co dzień korzystają z drogi wojewódzkiej nr 314. Jesteśmy przekonani, że badania potwierdzą doskonałe właściwości i zasadność stosowania pianobetonu jako podbudowy pod drogi.