CECHY I KORZYŚCI

Rozwój infrastruktury drogowej i budowlanej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na zabudowę terenów o trudnych warunkach geotechnicznych. W związku z tym dla zabezpieczenia powierzchni pod rożnego typu zabudowę często wymagane jest ustabilizowanie gruntów słabonośnych. Do tego rodzaju wzmocnienia może być stosowany pianobeton, który nie osiada, jest materiałem o wysokiej szczelności, termoizolacyjności, małym ciężarze właściwym, stosunkowo dużej wytrzymałości na ściskanie oraz łatwej i szybkiej aplikacji (20 m3/h). W przeciwieństwie do innych lekkich materiałów izolacyjnych, pianobeton tworzy sztywne, jednorodne, dobrze związane ciało. Zastosowanie tego materiału daje gwarancję, zabezpieczenia przed wypłukiwaniem w przypadku pojawienia się niekontrolowanych cieków wodnych i degradacją budowli drogowych. Jest on relatywnie tani i przynosi znaczne oszczędności w czasie realizacji inwestycji.

Przykładowe realizacje

Przykłady zastosowania

Pianobeton stosuje się przy stabilizacji gruntów, które mają słabą nośność – są grząskie, osiadają, osuwają lub zapadają, przez co zagrażają bezpieczeństwu użytkowania lub pracy albo są niezdatne do zabudowy. Stabilizację z pianobetonu stosuje się na przykład w przypadku przygotowania sypkich lub grząskich terenów pod planowaną inwestycję oraz do napraw istniejących już uszkodzonych lub zapadających się obiektów – jezdni, dróg, parkingów, podtorzy, pasaży handlowych, wiaduktów.  Pianobeton bardzo dobrze rozkłada obciążenia, dlatego sprawdza się dobrze w warunkach dużego natężenia ruchu. Przykładową realizacją jest np. wypełnienie powstałej zapadliny warstwą pianobetonu o odpowiedniej grubości w centralnym punkcie, a następnie użycie np. płyty z betonu zbrojonego i ostatecznego pokrycia – np. asfaltu, kostki brukowej, posadzki.

PRODUKCJA, APLIKACJA, WARUNKI ZATOSOWANIA

Pianobeton produkowany jest na budowie i bezpośrednio z agregatu produkcyjnego podawany jest wężem do miejsca zabudowy, co skraca czas wykonania w porównaniu do innych rozwiązań. Po zaaplikowaniu szczelne wypełnienie każdą przestrzeń, co – oprócz konstrukcyjnych zalet – nie stwarza niebezpieczeństwa uszkodzeń jakichkolwiek instalacji układanych w warstwie podbudowy.  Pozwala na skrócenie czasu realizacji i obniżenie kosztów budowy. Agregat ma wydajność 20-25 m3 na godzinę. Umożliwia to wykonanie minimum 1000 m2 podbudowy o grubości 20 cm dziennie. W przypadku temperatur pow. 18 stopni C, już po 24 godzinach można na pianobetonie układać dowolną nawierzchnię.

Szukasz wyspecjalizowanej firmy do następnego projektu?