Informacje techniczne

Właściwości pianobetonu

Pianobeton posiada szereg charakterystycznych zalet takich jak: izolacyjność termiczna i akustyczna, mrozoodporność, niepalność, wysoką szczelność i niski ciężar właściwy, stosunkowo dużą wytrzymałość na ściskanie, łatwość i szybkość zabudowy (~20 m3/h przez jeden agregat) i wiele innych. W przeciwieństwie do innych lekkich materiałów izolacyjnych, pianobeton tworzy sztywne, dobrze związane ciało.

Pianobeton daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami do betonu jak piły, dłutownice czy wiertnice. Wyrobiska w pianobetonie naprawia się poprzez ponowne uzupełnienie pianobetonem lub wypełnienie bryłami wybranego pianobetonu i zalanie na tyle rzadką zaprawą cementową, aby wpłynęła ona w szczeliny między bryłami i związała je.
Jak każdy materiał cementowy, pianobeton przyjmuje impregnaty, zwłaszcza bitumiczne oraz papę klejoną na gorąco, co sprawdza się np. na stropodachach czy stropach parkingów.
WAJM produkuje pianobeton w odmianach od 400 – 1400 kG/m3.

Charakterystyka pianobetonu wybranych odmian:

Typ

Piano- Betonu

Gęstość

(kg/m3)

Wytrzymałość

na ściskanie

(Mpa)

Przewodność

cieplna

(W/mK)

Opór termiczny

(mK/W) U

grubość warstwy w mm

Moduł sprężystości

po 56 dniach

(MPa)

minimalne

10

15

20

statyczny

dynamiczny

PB 500

500

0,8

0,08

0,8

0,52

0,4

810

400

PB 600

600

1,0

0,13

1,25

0,87

0,64

930

470

PB 800

800

2,2

0,17

1,66

1,11

0,83

2020

910

PB 1000

1000

3,8

0,22

2,22

1,47

1,10

3540

1380

PB 1200

1200

4,2

0,27

2,70

1,82

1,35

4360

1940

PB 1400

1400

6,3

0,29

2,94

1,92

1,47

6205

3060

Izolacja akustyczna

Odmiana betonu komórkowego

Gęstość obliczeniowa
kg/m
3

Wartości jednoliczbowych wskaźników RA1R i RA2R w dB, w zależności od grubości ściany w mm

RA1R (ściany wewnętrzne)

RA2R (ściany zewnętrzne)

60

120

180

240

300

360

60

120

180

240

300

360

300

340

35

38

41

43

34

35

37

39

400

400

34

38

41

44

46

33

35

38

40

42

500

500

31

36

41

44

46

48

30

34

37

40

43

45

600

600

33

38

43

46

48

50

32

35

39

42

45

47

700

700

35

40

44

48

50

51

33

36

41

44

46

48


* Tabela dotyczy ścian z tynkiem cementowo-wapiennym grubości 10mm; grubości ścian podano bez tynku.

** Z badań Zakładu Akustyki ITB wynika, że – z pewnym przybliżeniem – podane w tej tablicy wartości wskaźników RA1R i RA2R można odnosić także do ścian z bloczków łączonych zwykłą zaprawą.

Gdzie może być stosowany

 • Wszelkiego rodzaju podłoża:
  • pod posadzki w halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach handlowych, domach mieszkalnych, wszędzie tam, gdzie przywiązuje się dużą wagę do termoizolacyjności i oszczędności kosztów energii,
  • pod różnego rodzaju nawierzchnie parkingów, dróg, ulic, chodników, placów i płyt lotnisk
 • Wypełnienia izolacyjne, dźwiękochłonne i przeciwpożarowe, stropodachów, ścian i podłóg, w tym wypełnienia konstrukcyjne z zastosowaniem t. zw. szalunków traconych.
 • Przy budowie wiaduktów, nasypów drogowych i kolejowych lub stabilizacji istniejących.
 • Fundamenty płytowe budynków, a także ściany, stropodachy i tarasy.
 • Do stabilizacji i zwiększenia nośności gruntów – szczególnie ważne przy glebach lekkich.
 • Nabrzeża portowe, falochrony, ściany oporowe, platformy wiertnicze, wyspy pływające itp., gdzie pianobeton spełnia rolę lekkiego i sztywnego materiału wypełniającego.
 • Wypełnienie obudowy tuneli, przypór wiaduktów, kanałów, rurociągów, szybów kopalnianych itp.
 • Wypełnienia wszelkiego rodzaju nieczynnych instalacji oraz przestrzeni międzyrurowej w instalacjach regenerowanych metodą relajningu o różnych średnicach.
 • Obudowa wszelkich instalacji podziemnych, umożliwiających płytkie posadowienie w strefie przemarzania.
 • Wypełnienie podziemnych kawern, nieczynnych kanałów i zbiorników, zabezpieczając je przed zapadnięciem.
 • Fundamentowanie zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych. Zapewnia to podparcie całego dna zbiornika, optymalizując naprężenia i rozkładając siły nacisku
 • Szereg innych nietypowych zastosowań jak np. przykrycie bagiennego terenu pianobetonem lekkich odmian i zagospodarowanie go n.p. do budowy osiedla domów jednorodzinnych. W Holandii z zastosowaniem pianobetonu buduje się na takich terenach autostrady, domy czy inne budowle, uzyskując tym sposobem ogromne oszczędności.